Administrar

Portaveu del Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament

ELS PROBLEMES D'EMISSIÓ DE LA RÀDIO MUNICIPAL

sgallardo | 02 Febrer, 2011 09:09

En aquests darrers dies sembla que a la fi des de l'Ajuntament han arreglat, al manco parcialment, els problemes de l'emissor de la ràdio municipal, que feia quatre mesos que emetia cada dia però ningú no la podia sentir. Ens alegra, que finalment l'ajuntament hagi actuat. En tot cas, el comentari que deixo a continuació i que vaig enviar per a publicar al número de gener del butlletí municipal crec que és una crítica necessària i vigent de com es fan les coses a l'Ajuntament. El vos deixo perquè fa just uns dies quan el vaig escriure aquesta era la situació en torn a l'emissió de sa Pobla Ràdio i a tots els que hi fan feina i hi col·laboren.

També vull afegir que en el passat ple ordinari de dia 3 de gener ja vam demanar a l'equip de govern que arreglàs l'emissor de la ràdio, i que ens responguessin perquè continuaven amagant el problema i enganyant la gent, no vaig tenir resposta. 

LA RÀDIO MUNICIPAL DEL SR. FERRAGUT FA QUATRE MESOS QUE NO ES SENT A LES ORELLES PERÒ SÍ A LES BUTXAQUES. Resulta que la ràdio municipal, Sa Pobla Ràdio, que emet des del 88.2 de la FM, des de fa quatre mesos pràcticament no es pot sentir a la major part del poble, només al casc antic arriba el seu senyal de forma dèbil. Això ocorre des de que es va traslladar la ràdio a la nova seu a la Plaça Alexandre Ballester, unes noves intal·lacions que va venir a inaugurar a principis d'octubre el Molt Honorable President del Govern. Aquestes noves dependències han costat més de 30.000€,  als que hi hem d'afegir els més de 30.000€ que costa a l'ajuntament cada any el manteniment de la ràdio municipal

 (Segueix)

LA PLAÇA ALEXANDRE BALLESTER, UNA REALITAT

sgallardo | 02 Febrer, 2011 09:06

En el darrer plenari ordinari del mes de gener, es va aprovar amb quinze vots a favor, una abstenció i cap vot en contra la proposta del nostre Grup Municipal de fer un reconeixement a la persona i a la figura d'Alexandre Ballester, dedicant-li la nova plaça oberta vora el Casal del Rafal, així mateix s'aprovà que en el futur s'hi incorporarà en aquest nou indret una escultura també dedicada a la seva persona. Sense cap dubte n'Alexandre Ballester es tracta d'una de les figures més notables que ha donat sa Pobla al llarg d'aquest segle i de l'anterior, una figura del nostre temps per a una plaça del segle XXI.

 (Segueix)

EL PSM PROPOSA DEDICAR LA NOVA PLAÇA AL GRAN ESCRIPTOR, DRAMATURG I CRONISTA LOCAL ALEXANDRE BALLESTER

sgallardo | 21 Desembre, 2010 23:56

El Grup Municipal del PSM a l'Ajuntament proposarà en el proper plenari ordinari de l'Ajuntament de sa Pobla, de dedicar la nova plaça oberta recentment a l'indret de Cas Rafal, al centre del poble, al gran escriptor, dramaturg i cronista local Alexandre Ballester i Moragues. Des del PSM consideram que és aquest ha de ser el primer acte de reconeixement per part del consistori a un dels seus fills més notables. Entre els destacats autors poblers, Alexandre Ballester ha estat el principal artífex de situar sa Pobla en el mapa de les lletres catalanes de la segona meitat del segle XX, fent-ne gala sempre i transmetent la seva "pobleritat" arreu dels Països Catalans. Així mateix Alexandre Ballester ha estat el cronista oficial d'aquesta vil·la des de 1968, les seves cròniques locals són d'una bellesa literària extraordinària, mostren un amor i estimació apassionada pel nostre poble, la segona meitat del segle XX a sa Pobla serà recordada, amb el pas del temps, sobre tot, gràcies i a través dels ulls i del cor d'Alexandre Ballester. En la seva figura de cronista, tanmateix com en tot allò que toca la seva ploma, Alexandre Balllester ha demostrat sempre la seva excelència al llarg de tots aquests anys. Igualment és reconeguda la seva faceta destacada de dinamitzador cultural i artístic, així com el seu bon ofici com a pintor.

 (Segueix)

CAN GARROVÍ, ESCOLA DE MÚSICA: ELS EMBULLS DEL Sr. LUÍS SOCIAS

sgallardo | 21 Desembre, 2010 23:51

COM JA HE DIT AL COMENTARI ANTERIOR, NOMÉS SIS MESOS S'HAN TORBAT EL SR. LUIS SOCIAS I EL SR. JOAN COMES A ESPENYAR LA BONA GESTIÓ DE LES ÀREES QUE PORTAVA EL PSM A L'AJUNTAMENT. AQUÍ ES VEU QUI FEIA FEINA DE VERES, EL PSM, I QUI ES DEDICAVA NOMÉS A DIR MENTIDES I A FER COM QUI FER PASSEJANT-SE PER SA PLAÇA. Un altre exemple:  A l'àrea de cultura, quan aquest servidor n'era el responsable, varem impulsar la reforma del local de l'escola de música de can garroví, per a la seva insonorització i climatització, i a més amb aquesta obra, l'escola de música havia de guanyar espai amb el local que fins ara es destinava a arxiu municipal.  Des de l'àrea de cultura varem fer participar a tots els afectats en el projecte: escola i banda de música, facilitant còpies del projecte i còpia de les obligacions del contractista. A mitjans d'abril ens van fer sortir del local perquè les obres s'havien de fer en dos mesos i acabar abans de 30 de juny. El dia 18 de maig vaig ser cessat.  Arribam a Nadal i el local no està en funcionament, sembla que les obres estan plenes de deficiències, que el contractista no ha resolt, que tampoc no han fet les millores que estaven obligats al contracte. És cert que el Sr. luís socías va recepcionar les obres? és cert que ha pagat les obres al contractista?, perquè s'ha pagat si no està acabada?,  Com pot recepcionar unes obres plenes de deficiències?. Tota aquesta informació varem demanar al darrer plenari de dia 3 de novembre i encara esperam resposta. La diferència entre una gestió i l'altra és molt clara, davant la transparència i l'honestedat del PSM en la gestió s'hi oposa, l'obscurantisme,  la falta d'informació pública, la desídia i els embulls del Sr. Luís Socías

 (Segueix)

LA POLICIA LOCAL ESCLATA: EL BATLE SUPRIMEIX 3 PLACES DE POLICIA PER A PAGAR CARPES, FESTES I SARAUS

sgallardo | 21 Desembre, 2010 23:38

Només sis mesos s'ha torbat el batle, Joan Comes, des de que ha assumit directament la gestió de la policia local, a rebentar una àrea que funcionava bé. La realitat és que a sa Pobla hi ha en general una plantilla bastant professional ben dirigides pel Subinspector en cap. La policia ha esclatat i el pitjor és que tenen raó, i no és una qüestió de doblers, bàsicament. El Batle ha retallat 3 policies de la plantilla (no hi ha doblers per a policia, però si per la carpa de la plaça), i no vol complir les promeses de treure les places a convocatòria pública. La imatge del regidor Ferragut bravejant davant la premsa de controlar el tràfic és llastimosa, a més de ser un perill per a la seguretat del tràfic, i de constituir una clara infracció i intrusisme professional. Un poble de 13.000 habitants paga prou imposts com per no haver de patir al Sr. Ferragut fent de policia.  La solució és fàcil: seny, complir la llei i treure ...

 (Segueix)

ARA, COM ABANS, EL GOVERN ENS LLEVA DE LES FOTOS. LA PORTADA DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE NOVEMBRE

sgallardo | 21 Desembre, 2010 23:33

Hi havia un temps a sa Pobla, quan comandava el PP, que als regidors del PSM, a l'oposició aleshores com ara, els treien de les fotos i els canviaven per regidors del PP. Això ho va patir el nostre regidor en Joan Cladera "Cocou" ja fa uns anys, al programa electoral del PP. Aquest mes passat, la portada d'aquest Butlletí municipal era una foto del moment de la inauguració del tanatori. L'oposició també hi era. Jo hi era, el PSM hi era present, però no en surt cap a la foto de l'oposició, la van retallar  subtilment. (Segueix)

EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM VOTA EN CONTRA DE DEDICAR UN CARRER A UN ANTIC CAP DE LA FALANGE LOCAL

sgallardo | 11 Novembre, 2010 17:29

En el darrer plenari ordinari de dia 3 de novembre, El Grup Municipal del PSM-EN de sa Pobla, a través del seu portaveu municipal i regidor Sebastià Gallardo, va votar contra la proposta del PSOE de dedicar un carrer al metge i antic cap de la falange local Bartomeu Siquier "de Cas Mestrés". En primer lloc s'ha de dir que varem rebre la proposta del Sr. Lluís Socías, regidor del PSOE, amb gran sorpresa, per inesperada. En segon terme i sense voler entrar en polèmica en torn dels mèrits del citat metge, és una proposta precipitada i amb poca fortuna, atès que pensam que al nostre poble hi ha una sèrie de personalitats molt destacades i que donen renom a sa Pobla arreu dels Països Catalans, ja sigui en el camp de les lletres, de la música, de la dinamització cultural en general, dels esports, etcetera..; i algunes d'elles són personatges vius, que haurien de ser reconegudes, considerant que a més a més i en tot cas, aquests tipus de propostes haurien de ser consensuades prèviament justament per evitar polèmiques, extrem que en aquesta ocasió no s'ha fet per part del regidor proposant, Sr. Socías.

 (Segueix)

EL TANATORI (II): EL PSM PREGA QUE ES LLEVI ELCRUCIFIX DE LA SALA D'ACTES

sgallardo | 09 Novembre, 2010 16:38

EL TANATORI ÉS MUNICIPAL, PAGAT PER TOTS, NO DE L’ESGLÉSIA. EL PSM PREGA QUE LLEVIN EL CRUCIFIX DE LA SALA D’ACTES. El dia de la inauguració el Batle va dir que la sala d’actes tenia la destinació de sala pluriconfesional, però el cert és que hi ha un "santcrist" de més de 2 metres d’alçada presidint la sala. Tal com està no sembla una instal·lació municipal, pagada per tots, sinó només per a ús d’una part. El tanatori ha de ser per a ús de tots, vivim en un estat aconfessional, si algú vol un crucifix o un altre símbol religiós o no en vol de cap casta, que el dugui i el torni llevar, però no està bé que hi hagi fix un símbol religiós de 2m d’alçada.

 (Segueix)

EL TANATORI (I): UNA INSTAL·LACIÓ NECESSÀRIA, UNA GESTIÓ OPACA.

sgallardo | 09 Novembre, 2010 16:35

Des del PSM sempre hem considerat que el nou tanatori era una obra prioritària pel nostre poble i hem donat suport que es fes aquesta legislatura. Ara bé, el que no s’ha fet gens bé ha estat tota la part administrativa i de control de legalitat d’aquesta obra. Aquí ni IXSP ni PSOE no tenen el nostre suport.

 (Segueix)

ACONSEGUIT: RETIRADA DE LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL DEL CASC URBÀ I PROHIBICIÓ D'ANTENES A MANCO DE 200 METRES DE LES ESCOLES

sgallardo | 30 Octubre, 2010 11:55

Des del Grup del PSM a l'Ajuntament de sa Pobla hem arribat a un acord amb l'equip de govern (ixsp i psoe) per a la retirada de les antenes de telefonia mòbil del casc urbà, que queden prohibides en indrets privats i a manco de 200 m de centres escolars.

Aquest acord va lligat d'una part, a refermar el compromís polític ja existent des de 2007 entre tots els partits polítics del consistori, per tal que l'Ajuntament dugui a terme la retirada d'antenes de telefonia mòbil del casc urbà, habilitant els espais públics necessaris, i que si és possible i de forma preferent s'ubicaran aquestes antenes al Polígon Industrial de sa Sort Llarga, en el solar municipal just darrere el cementiri, i es compromet a dur a terme aquesta actuació el més aviat possible.

I d'altra banda, i mitjançant l'aprovació de les noves Normes Subsidiàries de Planejament, que s'aprovaren provisionalment el passat dijous, amb el nostre vot favorable, a partir d'ara endavant queda prohibit l'existència d'antenes de telefonia mòbil en el casc urbà en edificis o espais privats, així com també queda prohibida l'existència d'antenes als centres escolars i en un radi d'exclusió de 200 metres, és a dir, a partir d'ara, no podrà haver-hi antentes en edificis o espais privats ni a manco de 200 metres de centres escolars.  Aquesta és la nova obligació que estableixen les NNSS aprovades dijous passat, i va ser un punt important per que el PSM les votàs favorablement.

Crec que és una bona i un acord positiu amb l'equip de govern, però la tasca encara ho ha acabat, des del PSM hem de procurar i vigilar que l'acord es compleix i es fa efectiva aquesta retirada, com diu l'acord: "el més aviat possible".

 (Segueix)

ORDENANCES FISCALS 2011. EL PSM ARRIBA A UN ACORD AMB L'EQUIP DE GOVERN (IXSP-PSOE)

sgallardo | 22 Octubre, 2010 16:30

El PSM arriba a un acord amb l'equip de govern (IXSP i PSOE) de sa Pobla, sobre les ORDENANCES FISCALS PER AL 2011, aconseguint la congelació de diverses taxes i imposts per al 2011. El PSM-EN de sa Pobla, a través del seu portaveu municipal i regidor Sebastià Gallardo, ha arribat a un acord amb l'equip de govern de l'Ajuntament pobler, ara en minoria, format per IXSP i PSOE, per a la congelació de les taxes i diversos imposts per al 2011, a canvi del manteniment del tipus impositiu de l'IBI d'urbana per a 2011 en el 0'55. Des del PSM es considera que aquesta proposta s'ajusta a una política fiscal seriosa i responsable, que d'una banda, intenta no greujar excessivament les economies familiars, amb la congelació de taxes i imposts, i a la mateixa vegada assegura els ingressos municipals i el manteniment dels serveis ciutadans, amb el manteniment del tipus impositiu de l'IBI en el 0'55 %.  (Segueix)

HA COMENÇAT EL NOU CURS ESCOLAR: ANTENES DE TELEFONIA I NOU REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

sgallardo | 05 Octubre, 2010 11:44

 Comença el nou curs escolar, a l'espera de resoldre dues qüestions importants a nivell municipal: d’una banda, el tema de les antenes de telefonia mòbil que estan properes als centres escolars, quan el PSM estava a l’equip de govern varem pactar que no hi hauria antenes (ni noves ni ja existents ara) als centres escolars, reiterant una moció que va presentar el PSM la legislatura passada i que fou aprovada per tots els partits, IXSP i Joan Comes també, per treure les antenes de telefonia del casc urbà. No podem acceptar que ara el Batle, faci cames enrere, canviïn de criteri i el tema quedi tal com esta ara.

 (Segueix)

LES AL·LEGACIONS DEL PSM A LES NOVES ORDENANCES DE BON GOVERN

sgallardo | 18 Setembre, 2010 16:01

61626-allegacions ordenances bon govern.doc

ordenança bon govern 2010.pdf

Com ja varem dir, al passat plenari de dia 30 de Juliol, el Grup Municipal del PSM-Entesa va presentar una trentena d'esmenes, observacions i suggeriments envers les futures ordenances de bon govern de l'Ajuntament. En aquest comentari vos he deixat adalt tant les al·legacions finalment presentades en el termini d'exposicio publica, com el text de les ordenances, per que ho pogueu consultar. En quant a l'ordenança dels locutoris i com ja varem dir, tota ella era absurda i una pura operacio d'imatge per part de l'equip de govern.

 

 (Segueix)

PA, CIRC, BUTLLETÍ I ROM "CACIQUE"

sgallardo | 02 Agost, 2010 11:20

       DEL GOVERN DEL “CANVI” DE 2007, AL “PA, CIRC, BUTLLETÍ I ROM CACIQUE”  ACTUAL.

1) En primer lloc, EL BUTLLETÍ MUNICIPAL: EN AQUEST DARRER ANY I MIG, DELS 18 NÚMEROS DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL PUBLICATS, 13 DEDIQUEN LES SEVES PORTADES A FIRES O FESTES (PA I CIRC).

2) LES NOVES ORDENANCES MUNICIPALS: UN DESASTRE POC ÚTIL QUE ESTÀ PLE D’IL·LEGALITATS. EL PSM HI PRESENTA MÉS DE 30 AL·LEGACIONS AL DARRER PLENARI. Vos posam alguns greus exemples del que pretenen fer:   (Segueix)

LA REDUCCIÓ DELS SOUS DEL 15% I LES DIETES IL·LEGALS

sgallardo | 23 Juny, 2010 09:59

A diferència d’altres pobles, a on la reducció de sous i assignacions dels polítics es van consensuar entre tots els partits, a sa Pobla IXSP i PSOE, enlloc de consensuar amb els partits al ple, la va acordar de forma il·legal per Decret. A sa Pobla, al personal a més de baixar-li el sou per les mesures del govern Zapatero, encara se li deuen doblers d’endarreriments de triennis des de fa més de dos anys, doblers que el Batle va prometre pagar immediatament fa dos mesos davant la premsa, però que no paga ni volia pagar. Per tot això, consideram totalment justa aquesta baixada del 15% dels sous de l’equip de govern que haurà de servir per pagar aquests doblers que deuen al personal de l’ajuntament.

 (Segueix)

PRESSUPOSTS 2010, L'OPOSICIÓ RESPONSABLE DEL PSM

sgallardo | 23 Juny, 2010 09:49

EL PSM S’ABSTÈN EN LA VOTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I PERMET QUE ELS PRESSSUPOSTS DE 2010 VAGIN ENDAVANT. Ja varem dir que els Pressuposts d’enguany de l’Ajuntament no ens agradaven, que no eren els nostres, que no se’ns han consensuat, que no responen a la realitat de crisi econòmica actual, que el que haurien de fer és garantir el manteniment dels serveis bàsics (policia, educació, serveis socials, manteniment, ajudes a les entitats del poble) i reduir al màxim i fer austeritat en despeses secundàries (participació ciutadana, festes i saraus, activitats recreatives. Però l’equip de govern actual (IXSP i PSOE) han fet tot el contrari amb aquests pressuposts: redueixen despesa en serveis bàsics (policia local, serveis socials, educació) i s’incrementa en temes secundaris (monitors esportius i festes i saraus, sopars i altres herbes).

 (Segueix)

EL PSM PROPOSA RECUPERAR LA JUNTA DE PORTAVEUS MUNICIPALS

sgallardo | 05 Juny, 2010 19:40

En aquests moments cada cop més tensos i crispats a l'Ajuntament, des del PSM tal i com ja vam anunciar quan IXSP i PSOE van destituir-me i ens enviaren a l'oposició, la nostra decisió de fer una oposició constructiva i en positiu; estam convinçuts que és el que els nostres ciutadans volen i el que sa Pobla necessita: esma, sentit comú, cercar el diàleg i els acords, i iniciatives en positiu.

 Per això el passat 26 de maig vaig presentar, (com ja havíem anunciat en roda de premsa el dia 21 d'abril a sa Congregació), en nom del grup municipal del PSM-Entesa a l'Ajuntament, una moció per al proper plenari de la corporació en la que el PSM de sa Pobla insta al Batle a recuperar la Junta de Portaveus dels Grups Municipals.

 (Segueix)

EL PSM DEMANA TÉNTOL-CANVI AMB LA FESTA "DISTRICTE 54"

sgallardo | 02 Juny, 2010 18:47

TÉNTOL-CANVI AMB L’STUDIO 54 El PSM demana un TÈNTOL amb l’Studio 54 per al 2010. Ateses les intencions de l’equip de govern de repetir un any més la festa de “districte 54” a la plaça, després dels greus problemes i incidències al poble l’any passat, El PSM-Entesa Nacionalista de sa Pobla presentarà una moció al Plenari de l’Ajuntament demanant que aquest 2010 es faci un TENTOL amb la festa Districte 54, i canviar-la per un altre tipus de festa.  - A sa Pobla no hi ha problema de botellot, el problema és l’Studio 54. Per al PSM, el debat sobre la necessitat d’una ordenança antibotellot és fals, no hi ha cap necessitat d’ordenança antibolletot perquè a sa Pobla, a diferència d’altres pobles, en general no hi ha problemes cívics de botellot als caps de setmana, l’únic dia que genera problema és el dia del Districte 54. - Les diferències en política de Festes i especialment l’Studio 54 ha estat un dels pactes incomplits i motiu de greus diferències aquests darrers mesos entre el PSM i els antics socis de govern.  (Segueix)

IXSP I PSOE TRENQUEN ELS PACTES I ENVIEN EL PSM A L'OPOSICIÓ

sgallardo | 30 Maig, 2010 19:02

- AGRAÏMENTS: Des del Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament volem en primer lloc mostrar el nostre agraïment al personal de l’Ajuntament de sa Pobla per la col·laboració i ajuda que ens han prestat al llarg d’aquests gairebé tres anys al govern municipal, i molt especialment i com no pot ser menys, al personal de les àrees d’educació i cultura i de seguretat ciutadana, per la seva bona disposició i la col·laboració estreta en la tasca diària, de tot cor gràcies. Així mateix també volem fer extensiu aquest agraïment a totes les associacions culturals i a les entitats i membres de la comunitat educativa que amb la seva empenta fan avançar el nostre poble.  

            - IXSP I PSOE TRENQUEN ELS PACTES I DESTITUEIXEN SEBASTIÀ GALLARDO PER HAVER-NE EXIGIT EL SEU COMPLIMENT. Des del PSM hem fet tots els esforços possibles per tal que es complissin els acords signats i que el pacte de govern arribàs a bon port, tots els esforços, tota la paciència, tota la lleialtat i honestedat, tal vegada algú ens pot acusar d’haver tingut massa paciència, però era la nostra obligació i responsabilitat intentar culminar amb èxit els pactes signats i aconseguir els objectius que varem prometre als ciutadans al 2007 i que els tres partits varem signar per escrit (si el pacte està signat per escrit és perquè el PSM va insistir i molt en que es signàs tot per escrit). Si s’ha perdut no ha quedat per nosaltres. 

 (Segueix)

PREOCUPACIÓ DAVANT EL RETRÀS EN EL PAGAMENT DE LES AJUDES ALS PAGESOS PELS MALS DEL TEMPORAL DE 2008

sgallardo | 05 Febrer, 2010 23:29

Des del PSM de sa Pobla volem expressar la nostra preocupació davant un fet que està abocant a un bon grapat de pagesos de sa Pobla a situacions realment complicades: a dia d'avui, hi ha molts pagesos que encara no han rebut la totalitat de les ajudes compromeses per la Conselleria d'Agricultura per fer front als mals derivats dels aiguats de desembre de 2008, vos en recordau del 15 de desembre de 2008, quan es van desbordar els torrents de búger i sant miquel i ses marjals varen quedar anegades i es va perdre una gran part de la collita tardana i també de la patata primerenca d'exportació?,  

Idò aleshores, amb molt d'encert la Conselleria d'Agricultura es va comprometre a aportar ajudes de 200 i 240€ per quartó respectivament als conreus afectats. El passat mes de desembre es varen començar a pagar aquestes ajudes, però encara ara són molts els pagesos que només han cobrat una part o que no han percebut res encara.

La realitat és que en l'actual conjuntura econòmica, els pagesos necessiten d'aquests doblers per tirar endavant la producció, en un moment de falta de liquidesa com el que vivim i més després d'una anyada tan dolenta per a sa Pobla, fins i tot la continuïtat d'algunes explotacions avui en dia està en perill. Aquest retràs en el pagament està afectant als productors poblers, i la veritat és que és ben urgent agilitzar el pagament d'aquestes ajudes. Des del PSM així ho hem posat en coneixement de la Conselleria d'Agricultura i esperam que es facin efectives ben aviat. En qualsevol cas hem d'estar del costat dels pagesos poblers i donarem suport i durem a terme aquelles mesures necessàries que puguin suposar un impuls per als pagesos

Ens ho volguem creure o no, la pagesia mallorquina, i sa Pobla no n'és una excepció, ho està passant molt malament, la realitat és que d'any en any cada vegada hi ha manco quarterades conrades, cada any hi ha manco pagesos censats, i la realitat és que la pagesia té un paper fonamental i imprescindible per al manteniment del territori i de l'equilibri de la nostra illa. Un altre dia parlarem de forma més estesa de polítiques estructurals que el camp pobler necessita, però ara de moment, és realment urgent a més de just i necessari agilitzar el pagament d'aquests doblers.

 

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS